(1)
Sulistiyawan, B. Efektivitas Bahan Pengemas Seresah (Nekromasa Tanpa Kayu) Terhadap Lama Waktu Pengeringan Menggunakan Oven Memmert Type UM 200. Temapela 2019, 2, 33-37.